Note I on The Stele of Mount Hua - Vincent's Calligraphy

Go to content

Main menu:

漢西嶽華山廟碑  (臺灣大眾書局,1987)
朱彝尊:「漢隸凢三種。一種方整, 鴻都石經…鄭固、衡方 …諸碑是已; 一種流麗, 韓勅(按即禮器)、曹全、史晨、乙瑛、張表、張遷諸碑是已; 一種奇古, 夏承…諸碑是已。惟延熹華嶽碑,正變乖合, 靡所不有, 兼三者之長, 當為漢隸第一品…。」(p. 47)
 
Copyright 2013-2018. All rights reserved. www.vincentpoon.com
Back to content | Back to main menu